Historia Ośrodka

 Pierwsze zabudowania(na terenie dzisiejszego ośrodka) powstały pod koniec XIX w. Były to wówczas dwa oddzielne budynki – jeden mieszkalny, a drugi gospodarczy. Potwierdza to poniemiecka mapa pocztowa z 1927 roku, na której możemy dostrzec dwa zabudowania oznaczone jako budynek mieszkalny i  budynek gospodarczy.


W okresie między I a II Wojną Światową tereny te ze względu na swoje walory klimatyczne i widokowe były tłumnie odwiedzane przez turystów niemieckich. W tym okresie powstał drewniany, parterowy budynek o konstrukcji drewnianej, przeznaczony do wypoczynku letniego, który składał się z dwóch rzędów pokoi po obu stronach długiego korytarza. Stary budynek gospodarczy został również przebudowany na kuchnię i stołówkę. Taki stan utrzymał się do końca II Wojny Światowej.
W 1945 roku dokonało się wiele zmian terytorialnych, a tereny Dolnego Śląska zostały przyłączone do Polski. Większość obiektów, które wcześniej należały do Niemiec zostały przydzielone dużym państwowym instytucjom takim jak: Wojsko, PKP czy MSW. Podobnie też stało się z ośrodkiem. D.W. Zorza, który stał się własnością Polskich Kolei Państwowych. Służył jako obiekt wczasowo-kolonijny dla pracowników i ich rodzin. W tym czasie obiekt przyjął nazwę D.W. Zorza, która pochodzi od przepięknych wschodów i zachodów słońca, jakie można obserwować na tle gór.

Przez wiele lat stan obiektu nie zmieniał się. Dopiero w latach 70-tych podjęto decyzję o modernizacji i rozbudowie. Jako pierwszy został przebudowany pawilon hotelowy, który oddano do użytku w 1977 roku, a zakres prac obejmował połączenie pawilonu ze starym budynkiem mieszkalnym. Kolejną inwestycją, datowaną na rok 1985 było wybudowanie w miejscu starej stołówki nowoczesnego jak na ówczesne czasy obiektu mieszczącego kuchnię, restaurację, kawiarnię oraz kilka dodatkowych pokoi. Fakt ten został utrwalony datą, która jest wykuta na kamiennej posadce w holu stołówki. Były to lata największej świetności i rozkwitu, kiedy to ośrodek tętnił życiem i miał pełne obłożenie. Latem dla dzieci organizowano liczne imprezy kulturalne, wycieczki - zarówno piesze jak i autokarowe oraz rozgrywki sportowe między ośrodkami.  Były to również lata, kiedy na terenie Ośrodka Wczasowego Zorza istniała dobrze prosperująca i znana w Przesiece restauracja i kawiarnia „Na górce”. W niektóre przewodnikach można znaleźć wzmiankę, że restauracja istnieje do dziś, ale jest to informacja błędna.Po zmianach politycznych w kraju w 1980 roku niektóre przedsiębiorstwa państwowe podupadły finansowo i zaczęły wyzbywać się swoich nierentownych ośrodków wczasowych. Większość obiektów przeszło wtedy w ręce prywatne, tak też stało się z D.W. Zorza. W 1995 roku obiekt został sprzedany nowym właścicielom pochodzącym z Łodzi. W pierwszych latach ich działalności obiekt był wynajmowany przez pracowników budujących w Sosnówce zbiornik wody pitnej dla Jeleniej Góry, którzy korzystali z niego przez około 5 lat. Natomiast przez kolejne lata organizowano w ośrodku kolonie, obozy, zimowiska dla dzieci i młodzieży oraz wynajmowano pokoje gościom indywidualnym. Przez ostatnie dziesięć lat nie były przeprowadzane w obiekcie żadne remonty i modernizacje i stopniowo D.W. Zorza traciła swój urok.

Od 2004 roku ośrodek należy do obecnych właścicieli, którzy wkładaja wiele starań aby zadowolić każdego odwiedzającedo go gościa.